top of page

השירותים אותם אנו מספקים

מתוך הבנה כי כיום, הלקוח הישראלי מעוניין בשירות הוליסטי אשר יקיף את כל צרכיו, משרדנו מספק קשת רחבה של פתרונות בכל ענפי הביטוח, הפנסיה והחסכון. השירותים מותאמים לצרכיו היחודיים של הלקוח על ידי צוות המומחים שלנו. בעמוד זה נסקור את המוצרים השונים אותם אנו מציעים תוך חלוקה לענפים.

חסכון

   פנסיה

הגנת המשפחה

ענף זה עוסק בחסכון פרטי לכל מטרה ולכל טווח (קצר, בינוני וארוך). החסכון אפשרי במגוון מוצרים המציעים קשת רחבה של מסלולי השקעה, אפשרויות הפקדה ומשיכה גמישות, ניהול מקצועי ועוד.

חסכון פרטי מאפשר לחסוך תוך שמירה על נזילות גבוהה. ניתן לבצע משיכות והפקדות בהתאם לצרכים המשתנים וללא קנסות בגין פדיון מוקדם.

ניתן להתאים את החסכון לצרכי המשפחה המשתנים כגון: לימודים גבוהים לילדים, רכישת דירה, ועוד. לחסכון הפרטי ניתן לבצע הפקדות חד פעמיות או שוטפות, או לשלב בינהן.

ענף זה עוסק בחסכון ארוך טווח אשר עתיד להוות מקור הכנסה בגיל פרישה. חסכון זה ממומש באמצעות המוצרים הבאים:

 • פנסיה

 • ביטוח מנהלים

 • קופות גמל

 • קרנות השתלמות

 

ענף זה עוסק בהגנה על התא המשפחתי מפני קטסטרופות העלולות לפקוד אותו. הגנות אלו מסופקות על ידי מגוון מוצרים, בינהם:

 • ביטוח חיים (ריסק)

 • ביטוח בריאות

 • ביטוח סיעוד

 • ביטוח מחלות קשות

 • ביטוח תאונות אישיות

 • ביטוח אובדן כושר עבודה

 • ביטוח נסיעות לחו"ל

 • ביטוח ביטול טיסה

 

סדר בתיק הביטוחי

שירות ייחודי מבית "מלמוד סוכנות לביטוח".

יחד עם המומחים שלנו תוכלו לערוך סדר בתיק הביטוחי שלכם. במהלך התהליך תבינו עבור אילו כיסויים אתם משלמים, מה מגיע לכם וכיצד תוכלו לקבל זאת. בתום התהליך תקבלו תמונת מצב מלאה ומקצועית ויחד עם המומחים שלנו, תקבלו החלטות לגבי מבנה התיק.

נסיון העבר מלמד, כי במקרים רבים ניתן להוזיל משמעותית את העלויות של הכיסויים הקיימים.

 

לפרטים נוספים לחץ כאן

 

 

רכוש וחבויות

ענף זה עוסק בהגנה על רכוש והגנה מפני חבות חוקית כלפני צד שלישי.

 

 

ענפי הרכוש:

 • רכב

 • דירה

 • עסקים

 • סחורות בהעברה

 • כספים

 • ציוד אלקטרוני

 • ציוד מכבי הנדסי

 • שבר מכני

ענפי החבויות:

 • אחריות המוצר

 • אחריות מקצועית

 • אחריות מעבידים

 • אחריות כלפי צד ג'

 • קבלנים

 • נושאי משרה

bottom of page